GeekLabs.dk

Esbjergs teknologiværksted

Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


ord

Indholdsfortegnelse

Ord og termer

Her forsøges det at forklare udbredte tekniske termer du nok kommer til at stifte bekendtskab med hvis du hænger ud i GeekLabs, eller med nogle af de geeks der kommer der.

AVR

En serie af mikroprocessorer (MCU) opfundet af skandinaver og markedsført af virksomheden Atmel (som i 2016 købt af konkurrenten MicroChip). AVR er meget kendt for at være brugt i Arduino-platformens mindste hardwareplatforme (Uno, Mega/2660).

CPU

Forkortelse af Central Processing Unit.

Den centrale regneenhed i et system beregnet til processering af digitial information. Ofte en del af en større logisk helhed (se *MCU*).

Fysisk en sort plastik/keramik-kasse („chip“) med ben på siden eller underneden. Kan normalt ikke anvendes uden at blive monteret i forbindelse med andre enheder på et *PCB*.

Også kendt som: processor, regneenhed

I2C

Forkortelse af Inter-Integrated Circuit, IIC = I2C (på engelsk „I squared C“ = „I i-anden-potens C“).

En standardiseret bus til forbindelse mellem flere integreredekredsløb (chips).

Kan anvendes direkte i Arduino med „Wire-biblioteket“.

Også kendt som: TWI, two wire interface

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/I2c

MCU

Forkortelse af Micro Controller Unit.

En mindre kraftfuld og featurefuld CPU beregnet til mindre og specialiserede processeringsopgaver og med mindre fysisk størrelse og strømforbrug end en egentlig CPU. Ofte med specialenheder integreret i selve pakningen/chippen (f.eks. CAN-interface til brug i biler).

Også kendt som: mikroprocessor, mikrocontroller

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller_unit

Eksempler:

PCB

Forkortelse af Printed Circuit Board.

Også kendt som: printplade, printkort

PDI

Forkortelse af Program and Debug Interface.

Et proprietært hardwareinterface til programmering og fejlfinding på Atmels processorer, herunder medlemmer af AVR-serien. Anvender to forbindelser (pins) til kommunikation, udover forsyning.

Se Atmel JTAGICE3-dokumentation om UPDI.

SBC

Forkortelse af Single Board Computer.

Kombinationen af en MCU/CPU og et PCB, et stykke hardware som kan fås færdigproduceret (f.eks. Arduino), typisk med en række andre funktionaliteter indbygget ud over MCU'ens (som f.eks. USB, Ethernet/LAN, Bluetoopth).

Se mikrocontroller-board.

SDK

Forkortelse af Software Developer's Kit.

En samling af værktøjer, ressource-filer, instruktioner mv. der sætter brugeren i stand til at udvikle software beregnet til brug i/af et givet produkt/framework.

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/SDK

Eksempler:

  • Pebble SDK til udvikling af Ur-temaer og applikationer til SmartWatch fra Pebble.
  • Android SDK til udvikling af Android Applikationer.

SMD

Forkortelse af Surface-Mounted Device.

En elektronisk komponent der er designet på en sådan måde at den er beregnet på montering direkte på overfladen af det printkort (PCB) den skal monteres på. Til forskel fra komponenter til traditionel montage med længere tilledninger der skal føres igennem huller i printkortet (på engelsk: through-hole/thru-hole eller leaded).

Overordnet kaldes denne monteringsteknik SMT (Surface-Mount Technology), men SMD anvendes i flæng om både komponenter, process, værktøj mm.

Det meste serieproducerede elektronik i dag produceres ved brug af SMD-teknik, da det er lettere at automatisere og at de manglende tilledninger giver mulighed for at komponenter kan fylde langt mindre.

Wikipedia: Surface-mounted device og Through-hole technology

UPDI

Forkortelse af Unified Program and Debug Interface.

Et proprietært hardwareinterface til programmering og fejlfinding på Atmels processorer, herunder de nyeste medlemmer af AVR-serien. Anvender en enkelt forbindelse (pin) til kommunikation, udover forsyning.

Se Atmel JTAGICE3-dokumentation om UPDI.

ord.txt · Sidst ændret: 2017/06/26 01:35 af miki